• sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
ຊອກຫາ

ລະບົບດຶງແຂ້ວ

  • ລະບົບດຶງແຂ້ວ

    ລະບົບດຶງແຂ້ວ

    ໃນການປະຕິບັດການສ້ອມແປງຮ່າງກາຍອັດຕະໂນມັດ, ແຜງແກະທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງເຊັ່ນປະຕູລົດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະສ້ອມແປງດ້ວຍເຄື່ອງດຶງແຂ້ວແບບດັ້ງເດີມ.ເບາະນັ່ງລົດ ຫຼືເຄື່ອງເຊື່ອມອາຍແກັສ ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍອັດຕະໂນມັດ.