ລະບົບວັດແທກແບບອີເລັກໂທຣນິກ

  • Auto-body Electric Measurement System

    ລະບົບວັດແທກໄຟຟ້າໃນຮ່າງກາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ

    MAXIMA EMS III, ລະບົບວັດແທກລະດັບໂລກທີ່ລາຄາບໍ່ແພງ, ແມ່ນອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີລຸ້ນ ໃໝ່ ທັງຮາດແວແລະຊອບແວ. ໃນການປະສົມປະສານກັບວັນທີພາຫະນະທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຍານພາຫະນະອອນລາຍ (ກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 15,000 ແບບ), ມັນມີປະສິດທິພາບແລະງ່າຍດາຍໃນການ ດຳ ເນີນງານ.